2. TÝDEN V KOUZELNÉ ŠKOLE

2. TÝDEN V KOUZELNÉ ŠKOLE

Každý den nyní začínáme otevíráním Kouzelného zrcadla pomocí magického zaklínadla, které nám odkrývá tajemství říše lidí, živočichů a rostlin. 

MATEMATIKA

Procvičujeme číselnou řadu 0 - 20, sčítání a odčítání do 10 i sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes desítku

letí drak mezi mraky dračí souboj s kostkou
souboj tří draků v rychlost

pracujeme na interaktivní tabuli

počítáme na rychlost řešíme slovní úlohy
plníme zadání úkolů v pracovním sešitě

ČESKÝ JAZYK

mícháme čarodějné lektvary z písmen procvičujeme psaní písmen

tvoříme básničky na slovo TŘÍDA sestavujeme z písmen nová slova
luštíme kouzelná zaklínadla píšeme diktáty
vytleskáváme počet slabik ve slově rozdělujeme slova na slabiky

PRVOUKA

V hodině prvouky jsme si zapisovali do sešitu prvouky - otevírali jsme naše malé Kouzelné zrdcadlo a zapisovali si informace o tématu k tématu Naše škola, naše třída, chování ve škole. 

 

Ve výtvarné výchově si budeme 2 - 3 hodiny povídat o barvě, světlých a tmavých tónech, kontrastu popředí a pozadí. Dnes jsme vytvářeli krajinu technikou monotypu- obtiskování barev. 

 

 

Hned v první hodině českého jazyka si děti potrápily hlavičky. Měly za úkol sestavit z písmen slova KOUZELNICE nová slova, která jsme si zapisovali na tabulky.

 

Napsali jsme si krátký diktát. 

 

 

 

V hodině čtení jsme si zdramatizovali část přečteného textu o Aničce.

V pracovních činnostech jsme se pustili do výroby vlastní kouzelnické hůlky. Učili jsme se obkreslovat šablonu, trénovali jsme stříhání podle rovných čar. Hůlku jsme si zdobili barvičkami.