3. TÝDEN V KOUZELNÉ ŠKOLE

3. TÝDEN V KOUZELNÉ ŠKOLE

Po dnech volna se v pondělí dětem obtížně vplouvalo rychlého do pracovního tempa, které jsme nasadili minulý týden. A deštivé, zamračené počasí ještě více v každém utvrzovalo pocit, že doma v klidu a pohodě by bylo mnohem lépe, než se zabývat nějakými písmenkami a číslicemi. 

 

MATEMATIKA

vozíme se na matematickém kolotoči  
opravujeme početní chyby skřítka Šidílka  
učíme se jak počítat příklady na sčítání s přechodem přes desítku do 11 skládáme matematické loto
počítáme s kostkou znázorňujeme si příklady na sčítání s přechodem přes desítku
 
plánujeme si aktivity do vyučovací hodiny  
učíme se navzájem  
   

ČESKÝ JAZYK

řešíme písmenkové přesmyčky  
hledáme skrytá slovíčka hrajeme slabikový kompot
určujeme počet slabik ve slově píšeme diktáty
pracujeme s pracovním sešitě i na interaktivní tabuli řešíme zadané úkoly ve skupinách
 
dozvídáme se o dobrodružstvích kouzelníka Merlina  

 

 

V prvouce jsme řešili bezpečné a nebezpečné chování účastníků silničního provozu. 

Ve výtvarné výchově jsme si na fotografiích krajiny všímali kontrastu popředí a pozadí, vnímali jsme kontrasty teplých a studených barev. S barvami jsme pracovali na formátu A3, zapouštěli jsme barvy, vytvářeli pozadí - letní, zimní oblohy. Po té jsme technikou monotypu dotvářeli kontrastní popředí.