5. TÝDEN V KOUZELNÉ ŠKOLE

5. TÝDEN V KOUZELNÉ ŠKOLE

Úterní den jsme začínali povídáním si v kruhu. Museli jsme přece vyzpovídat Vojtu - našeho Mistra České republiky. Vojta zasedl do improvizovaného křesla pro hosta a povídal nám o svých dojmech a zážitcích z utkání. My jsme si mohli prohlédnout pohár a zlatou medaili, kterou Vojta získal.

MATEMATIKA

skládáme obrázky s matematickými příklady
poznáváme vztahy mezi sčítáním a odčítáním  učíme se sčítat do 12 s přechodem přes desítku

 

ČESKÝ JAZYK

v Knize kouzel se učíme první kouzlo s abecedou
kouzlíme s písmeny podle abecedy
čarujeme písmena a slova podle abecedy
řadíme slova podle abecedy názvy povolání abecedně
 
určujeme správné pořadí slov podle abecedy  

 

 

 

 

Poznáváme savce, ptáky, hmyz

V pracovních činnostech jsme vyráběli zvířátka s podzimních plodů.