5. HODINA PLAVECKÉHO VÝCVIKU

5. HODINA PLAVECKÉHO VÝCVIKU